Hedvigslunds gruppbostäder

 
Lillvägen 16 och Lillvägen 26, i Älta