Välkommen

Funktion och Omsorg i Stockholm AB driver genom sina dotterbolag Assist bostad och omsorg i Stockholm AB, Assist bostad och omsorg i Nacka AB och Herden AB gruppbostäder för personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar, på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning respektive Nacka kommun.

Verksamheterna skall främja jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde skall kunna leva som andra och i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och insatserna ska anpassas och utformas så de stärker den dennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

 

Verksamheterna har vunnit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse två gånger, 2003 och 2011 samt Stora arbetsmiljöpriset 2008